TEKNOLOJİLERİMİZ


Şirketimiz tarafından Ka bandı uyduların potanansiyelini daha fazla ortaya çıkarabilmek ve  Ka bandı uydu hizmetini ileri seviye network uygulamalarında kullanabilmek için aşağıda ki teknolojiler geliştirilmiştir;

SU CONNECT

Bu teknoloji Ka bandı uydular üstünden L2 ve L3 katmanlarında genişbant şifreli tünel kurulmasına imkan sağlar. Bu teknoloji ile uydu opratörleri müşterilerine “Dark Fiber” türevi ürünleri sunabilecekleri gibi müşterilerinin karasal MPLS veya VPLS altyapılarının uydu üstünden yedeklenmesini de sağlayabilirler. Terminolojide “Carrier Layer” olarak adlandırılan bu teknoloji uydu operatörü, HNO ve VNO olarak faaliyet süren şirketler için geliştirilmiştir.

SU MESH

Bu teknoloji ile farklı uyduların kapsama sahalarını birleştirilerek tek bir uydudan hizmet alınır gibi bağlantı sağlanabiliyor. Teknoloji, SU_Connect teknolojisinin bir tamamlayıcısı olarak geliştirilmiştir. HNO ve VNO’lar için geliştirilen teknoloji sayesinde bir çok uydunun kapsama sahalarını fiilen birbirine ekleyerek hizmet verebilirsiniz.

SU PASS

Bu teknoloji ile hava, kara ve deniz platformlarında ki terminaller bir uydu kapsama sahasından diğerine geçerken kesinti yaşamadan hizmet almaya devam edebiliyor. Ydu haberleşmesinden genellikle geniş kapsama sahaları kullanılsa da Ka bandı uyduların devreye alınması ile görece küçük kapsama sahalarının kullanımı yaygınlaşmaıştır. Bunu sonucunda mobilite sağlamak adına Su-Pass, “Carrier Layer” seviyesinden ortaya çıkan büyük bir probleme çözüm getirmiştir.

SU MEASURE

Bu teknoloji ile müşterilerimize farklı uydular üstünden bile tek bir data havuzu sağlayıp, işletme giderlerini düşürebiliyoruz. Su_Measure ile özellikle uydu operatörlerinin yedek bağlantılar için sunmak zorunda kaldıkları yüksek maliyetleri oldukça tatminkar seviyelere indirmelerine imkan sağlanıyor.