Akıllı Şehir Çözümü

Teknolojinin ilerlemesi ile yerel yönetimlerde vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için bilgi teknolojileri iç içe geçmiş yöntemlere yöneliyor. Burada hedef, problemin en kısa sürede fark edilmesi, karar alma süreçlerinden en hızlı şekilde geçtikten sonra uygun araç ile doğru zamanda müdahalayi başlatıp, elde edilen sonuçları kaydedip önceki teccübeler ile mukayese etttikten sonra gelecekte oluşabilecek riskleri daha da minimize etmek. Tabii ki böyle bir hedefi tutturabilmenin en birincil şartını kesintisiz, kararlı ve hızlı bir iletişim altyapısına sahip olmak …

Pointron SCS ile değişik haberleşme ve füzyon altyapılarınızı tek bir ip tabanlı haberleşme altyapısı şemsiyesi altında birleştiriyor. Yapı  uydu, mobil ve kablosuz haberleşme teknolojilerinin bileşiminden oluşuyor.

SCS ile size sunduğu bileşenler ;

 1. IP tabanlı sensör haberleşme ağı
 2. IP tabanlı M2M  haberleme ağı
 3. Afet durumu komuta haberleşme çözümü
 4. Kamuya açık İnternet hizmeti
 5. Gerçek zamanlı dağıtık reklam ve bilgilendirme çözümü

  SCS,  size sahadan anlık veri toplama, saha ile ses ve görüntülü haberleşme, haberleşmenin afet anında sürdürülmesi, vatandaş ile direk iletişim gibi temel temel yetenekleri hedefliyor. Söz konusu sistemden hareket halindeki araçlarda seyir halinde de yararlanmanız mümkün.

SCS ’ye sahip olduğunuzda kullanabileceğiniz uygulamalar özetle şunlardır;

 1. Temiz ve atık su sistemlerinin uzaktan kontrolünde
 2. Trafiğin uzaktan yönlendirilmesinde
 3. Hava kirliliği, meteoroloji ve trafik sensörlerinin gerçek zamanlı takibinde
 4. Kamera görüntülerinin canlı izlenmesinde
 5. Otoparkların uzaktan yönetilmesinde
 6. Park ve bahçelerin uzaktan yönetiminde
 7. Akıllı kavşaklarda
 8. Akıllı reklam panolarının yönetiminde
 9. Afet durumlarında
 10. Acil durum haberleşmesinde
 11. Sistem size en az insan kaynağı ile sorumluluk alanınızın tamamında kesintisiz bir farkındalık ve uzaktan yönetim yeteneği vadediyor. Ayrıca her türlü yapay zeka uygulaması için haberleşme altyapınızı da tamamlıyor.

SCS altyapısını yerel yönetimlere sunacağı avantajlar şunlardır;

 1. Genişbant
 2. Coğrafi kısıtlamalardan bağımsız
 3. Mimari yapılardan etkilenmez
 4. Her türlü afet anında çalışır
 5. LORA ve SCADA sistemleri için ek yatırıma ihtiyaç duymaz
 6. Güvenli
 7. Ekonomik
 8. Yerli
 9. Genişlemeye açık…